Důkaz místo slibů

Reference

Našich klientů si vážíme a jsme rádi součástí jejich projektů. Na některé velmi zajímavé se můžete kouknout i s výstupy níže.  

glue+more s.r.o.
GrafikaTiskovinyWebové stránky
glue + more je registrovaný sociální podnik, který zaměstnává osoby se změněnou pracovní schopností. Zabývá se kompletací reklamních předmětů z papíru nebo kartonu. Kompletují a kontrolují papírové výrobky.
Ekonomické stavby
GrafikaSociální sítě
Největší stavitel rodinných domů v České republice.
JK Security
BrandingGrafikaLogoTiskoviny
Lorem ipsum (zkráceně lipsum) je označení pro standardní pseudolatinský text užívaný v grafickém designu a navrhování jako demonstrativní výplňový text při vytváření pracovních ukázek grafických návrhů
Good Barbershop
BrandingGrafikaLogoSociální sítěTiskovinyWebové stránky
Lorem ipsum (zkráceně lipsum) je označení pro standardní pseudolatinský text užívaný v grafickém designu a navrhování jako demonstrativní výplňový text při vytváření pracovních ukázek grafických návrhů
Tichý mlýn
Webové stránky
Ubytování na Vysočině v nově zrekonstruovaném 300 let starém mlýně.
Archer Reality
GrafikaTiskoviny
Lorem ipsum (zkráceně lipsum) je označení pro standardní pseudolatinský text užívaný v grafickém designu a navrhování jako demonstrativní výplňový text při vytváření pracovních ukázek grafických návrhů